top of page
  • 作家相片軟餐俠

🗣️叉燒飯要加頂帽先肯食呀~想食叉燒飯唔一定入城寨嘅🤪軟餐都一樣做得到㗎!香甜嘅蜜汁叉燒飯再加頂帽🍳(荷包蛋)確係惹味!🤤


雖然叉燒飯軟餐入口軟滑易吞嚥,但有吞嚥困難嘅朋友仔記得要慢慢食唔好急,至緊要食得滋味又安全😋,食到噴飯就唔好啦!🤭


Kommentarer


bottom of page